Privacy policy

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek nomoreobesity.cz (dále jen "nomoreobesity.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem nomoreobesity.cz je Obecní knihovna při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o., Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy, IČ: 70946906 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití nomoreobesity.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru nomoreobesity.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv nomoreobesity.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu nomoreobesity.cz.
 4. Na Stránkách nomoreobesity.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu nomoreobesity.cz.
 5. Veškerý obsah nomoreobesity.cz slouží pouze pro informaci. Obsah nomoreobesity.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah nomoreobesity.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na nomoreobesity.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na nomoreobesity.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu nomoreobesity.cz.
 7. Každý Uživatel užívá nomoreobesity.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nomoreobesity.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním nomoreobesity.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování nomoreobesity.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na nomoreobesity.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na nomoreobesity.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím nomoreobesity.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na nomoreobesity.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na nomoreobesity.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 11. 2014
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2015-2023, Petr Hanyáš

Facebook

Fast contact

Address: Hukvaldy 162
739 46, Hukvaldy
Czech Republic

Phone: +420 558 699 238

E-mail: info@nomoreobesity.cz

Latest news

Green June

Green June

13. 6. 2017Green Monday - Hukvaldy...

read more »

Food revolution day - Czech republic

Food revolution day - Czech republic

21. 5. 2017Our school has joined the project Food revolution day!!! 19.th May 2017 More informations: http://www.jamiesfoodrevolution.org/ Access to good, fresh, nutritious food is every child’s human right. It’s easy to agree with this, but the reality is that an astounding 41 million children under the age of five are overweight or obese. Jamie is calling on us all to join a global Food Revolution in order to provoke debate and inspire real, meaningful, positive change in the way our children...

read more »

Latest photogallery

Yes for Traditional Dishes - No More Obesity!

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. +420 558 699 238, info@nomoreobesity.cz